İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın iş yaşantıları süresince, iş kazalarına maruz kalmamaları ve işyeri ortamının her türlü riske karşı korunması için gerekli tüm Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) ın temini ve çalışanların kullanımını sağlamak, bu konudaki önem verdiğimiz başka bir ilkemizdir. İşyerindeki tehlikeleri, güvenli çalışma uygulamalarını ve acil durum prosedürlerini anlamalarını sağlamak için çalışanlarımıza yeterli bilgi, eğitim, rehberlik ve denetim sağlanır.

Her ne kadar iş kazalarının olmaması için tedbir alsak da oluşan kötü bir durumda çalışanlarımızın sağlığı için gereken tüm imkanlar kullanılacaktır.

Eğitim

EPC ürün ve hizmet kalitesinin, çalışanlarına vereceği eğitim ile gelişeceği bilincindedir. İşe girişte oryantasyon / uyum eğitimi, çalışma süresince de iş başı eğitimleri, personel beceri / yetenek geliştirici eğitimler vererek; çalışanlarının sosyal ve iş ortamındaki bilgi düzeylerini arttırılır.

İşe Alım

Şirketimizin gelişen talepler doğrultusunda oluşan eleman ihtiyacı; din, dil, cinsiyet, ırk ve memleket ayrımı yapılmaksızın, eğitim, tecrübe ve beceri değerlendirmesi ile karşılanır. Daha önce şirketimizde staj yapmış, tanıdığımız kişilerin önceliği bulunmaktadır. Bu yüzden şirketimiz, imkanlar dahilinde stajyer öğrenci çalıştırmayı hem sosyal sorumluluk hem de bir eleman politikası olarak benimsemiştir. İşe alımda bir diğer etiğimiz 16 yaşın altında personel çalıştırmamaktır.

Lütfen bizimle iletişime geçiniz!